80 Kč

Skladem
ks
Lipka

Stručné a názorné shrnutí nejdůležitějších dat spojených s klimatickou změnou, které laikům umožní pochopit základní souvislosti. Funguje jako samostatná publikace pro zájemce z řad veřejnosti i coby didaktická pomůcka pro lektory a učitele. Jako podklad posloužily infografiky Fakta o klimatu, kterou jsou doplněny vysvětlujícími texty. Více

Kód produktu: P00188Doprava a platba

Atlas klimatické změny vychází z dlouhodobé snahy kultivovat veřejnou debatu o klimatu a související transformaci, kterou společnost zažívá. Za tímto účelem v něm Fakta o klimatu připravila srozumitelně podaná data ve formě jednoduchých a přehledných grafů, map či infografik. Práce autorů a autorek si zakládá na tom, aby čtenáři a čtenářky z těchto zdrojů dokázali snadno vyčíst informace, které je zajímají, a odnesli si uchopitelné sdělení. Vše doplňuje komentář o širších souvislostech probíraných jevů. Atlas je dostupný také v anglickém jazyce. 

Obsah je uspořádán do následujících tematických oddílů:

  1. Úvod do klimatické změny – čeho všeho se týká a proč je oteplení o 1,5 °C problém
  2. Koncentrace oxidu uhličitého – jak se historicky vyvíjely a jak je to s jejich cykly v atmosféře
  3. Změny teplot v ČR i ve světě – v čem je vývoj ve 20. století jiný oproti dřívějším obdobím nebo jak se různá místa na Zemi oteplují různou rychlostí
  4. Souvislost mezi oteplováním a nárůstem koncentrací CO2 – tato část zahrnuje i stručný přehled o historickém výzkumu skleníkového efektu či scénáře spojené s Pařížskou dohodou
  5. Emise skleníkových plynů v ČR – jak jsou rozdělené podle sektorů, co se změnilo od roku 1990 a kdo jsou největší emitenti

Grafiky a texty jsou vytvořeny s ohledem na laickou veřejnost a snaží se vždy dát návod, jak zobrazená data číst a co znamenají. Díky nim například pochopíte, co jsou to body zlomu v různých ekosystémech, zjistíte, jak se změny klimatu projevují v různých částech světa, nebo se zorientujete v tom, jak skleníkové plyny ovlivňují teplotu a řadu souvisejících jevů. V kapitole o emisních scénářích se zase dozvíte, co můžeme udělat pro lepší budoucnost a minimalizaci dalšího oteplování planety. V závěru najdete také seznam dalších zdrojů vědecky podložených informací o klimatické změně.

Atlas bude užitečný v zásadě komukoliv, koho zajímá úvod do klimatické změny a souvisejících jevů. Naše publikace je vhodný zdroj, jak začít s jejich studiem, ať už se do něj chcete ponořit vy sami nebo potřebujete didaktickou pomůcku, o niž se můžete opřít. Atlas se může hodit ve školní výuce v rámci různých předmětů, na firemním workshopu či při jiných obdobných příležitostech.

Pokud chcete objednat více než 10 ks, napište nám na email info@biobooks.cz.  

Název: Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování.
Autoři a autorky: Ondřej Přibyla, Jiří Lněnička, Ondřej Pechník, Kristína Pšorn Zákopčanová, Kateřina Kolouchová
Počet stran: 40
Cena: 80 Kč
Vyšlo: 2022
ISBN: 978-80-88212-52-2