580 Kč

Skladem
ks

Publikace Architektura nemocnic v 21. století autorů Michala Juhy a Karla Fořtla je v našem prostředí po dlouhé době první knihou, která se tomuto organizačně i technicky náročnému tématu věnuje. Z pohledu vydavatele ústavu Nauky o budovách FA ČVUT jde také o úvodní publikaci edice 17/24 knih o vystavěném prostředí.

Přestože – jak podotýkají sami autoři – prožívají pacienti a jejich blízcí v nemocnicích namnoze bolestné chvíle, kniha v sobě nese optimistické poselství: toto utrpení lze mírnit. Krásné, přehledně organizované prostředí zmírňuje stres pacientů, jejich blízkých i personálu. Všem napomáhá čelit náročným životním situacím důstojně a zefektivňuje léčbu.

Architekturou v malém je i tato kniha: složité téma je podáno jasně, demonstrováno na srozumitelných schématech, přehledně strukturované množství informací je doplněno vhodně volenými příklady zdařilých řešení. Lze si jen přát, aby se tento duch jasnosti a kompetence přenesl i do budoucích návrhů našich nemocnic skrze všechny, kteří se s knihou seznámí, ať už to budou architekti, lékaři, managment nemocnic či zdravotního systému, ale i veřejnost a její zainteresovaní představitelé.
Více

Výrobce: ČVUT Fakulta architekturyKód produktu: P00187Doprava a platba

Publikace se zabývá velmi komplexně architekturou nemocnic v historii i současnosti a doplňuje i zajímavý výhled do budoucnosti. Do detailů probírá potřeby všech provozů nemocnice i navazujících ambulantních služeb. Právě provozní vazby mezi jednotlivými částmi nemocnice jsou z hlediska jejich výstavby i rekonstrukcí nejen velmi důležité, ale také velmi proměnlivé.

Medicína prochází vývojem, mění se spektrum využívaných přístrojů, jejich rozměry a typy, proto se často mění i využití jednotlivých prostor. Jako příklad lze uvést postupnou realizaci emergentních příjmových oddělení nemocnic s vjezdem pro sanitní vůz do prostor příjmu s navazujícími intenzivními lůžky, zobrazovacími metodami a technologiemi v bezprostřední blízkosti. Jiným příkladem je postupná centralizace některých metod do jednoho místa nemocnice – například podávání cytostatik nebo provoz operačních sálů pro více oddělení či klinik. Vyvíjejí se rovněž zdravotnické zákony, hygienické předpisy a odpadové hospodářství. Správně je tedy autorem několikrát zdůrazněno, že moderní nemocnice musí být flexibilní.

Textovou část doplňuje bohatá fotodokumentace. Nejen zasvěcené popisy, ale i tyto obrázky ukazují, že nové moderní nemocnice v Česku jsou srovnatelné s těmi ve světě a že zároveň i v mnoha starších prostorech je možné realizovat moderní nemocnici. Michal Juha dokládá na řadě příkladů, že moderní nemocnice je nejen provozně dokonalá, ale umí být krásná. Přestože jazyk architektury a stavebního inženýrství je jiný než medicíny, bude publikace srozumitelně a naléhavě promlouvat k oběma těmto skupinám čtenářů.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně

Autoři: Michal Juha, Karel Fořtl
Odborní recenzenti: Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.; Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; Ing. arch. Jan Líman
Grafická úprava a sazba: Kateřina Koňata Dolejšová
Počet stran: 280
Cena: 580 Kč
Vyšlo: 2024
ISBN: 978–80–01–07190–8