Zóny získávání jídla

Zóny získávání jídla

Víte co jsou to zóny získávání jídla? Do jaké zóny si pro potraviny chodíte nejčastěji vy?


Jak přežít v budoucnosti? V nových ekosystémech měst! (text pro časopis PRO města a obce)

Jak přežít v budoucnosti? V nových ekosystémech měst! (text pro časopis PRO města a obce)

Dvě třetiny obyvatel této planety budou v roce 2050 žít ve městech. Jak dosáhnout toho, aby zůstala nadále příjemným prostředím a fungovala i lidská společenství? Aby se nerozmáhala gentrifikace, zahlcení dopravou, nesnižovala se kvalita životního prostředí nebo nedocházelo k rozmachu satelitů? Možnosti nabízí známý americký biolog a guru regenerativního přístupu k přírodě i městskému prostředí Toby Hemenway ve své zásadní knize Ekosystémy měst budoucnosti. Psáno pro časopis PRO města a obce.


Farmaření jako cestu k soběstačnosti, péči o krajinu i zadržení vody učí kniha Bena Falka

Farmaření jako cestu k soběstačnosti, péči o krajinu i zadržení vody učí kniha Bena Falka

Radikální změna prostředí se může udát na pár stovkách metrů čtverečních. I na několika málo hektarech lze během několika let vytvořit dokonale fungující ekosystém produkující dostatek obživy, zabraňující erozi půdy, udržující vodu v krajině a podporující pestrost rostlinných i živočišných druhů. Vyžaduje to čas, trpělivost a ochotu naslouchat přírodě. Jak dlouho? Autorovi inspirativní knihy Rodinné hospodaření v měnícím se světě, americkému ekofarmáři a krajinnému architektovi Benu Falkovi, to trvalo sedm let.