Díky vašemu rostoucímu zájmu můžeme soustavně rozšiřovat nabídku titulů se společným jmenovatelem: udržitelnost (života, měst, staveb, zemědělství...), šetrnost, soběstačnost a vůbec environmentální témata. Děkujeme! Nově tak mezi knihami najdete opravdu skvostné tituly z nakladatelství Grada, Alferia, Dauphin, Tritton nebo FA ČVUT. A protože se nám množí objednávky s více knihami, snížili jsme limit pro dopravu zdarma: z 2000 Kč na 1500 Kč. Není lepší období pro četbu knih než ... právě teď!