Tak s touto publikací jsme se v redakci laskali opravdu dlouho. Zaslouží si to. Toby Hemenway ve svém, můžeme říci již legendárním, díle Permaculture City ukazuje, jakou roli mají (či měla by mít) města v době plíživé klimatické změny. Skvělou, čtivou a výpravnou knihu vydáváme pod názvem Ekosystémy měst budoucnosti. Titul podle nás lépe vystihuje komplexní přístup autora, který si vedle urbanismu, architektury nebo urban gardeningu všímá také mezilidských vztahů a kooperace organizací ve městech či obcích. Kniha vychází 22. 10. A už nyní si ji můžete přednostně rezervovat zde anebo na e-mailu chci@biobooks.cz.

S velkou pečlivostí a letitou znalostí popisovaných témat přeložila průkopnice permakultury v Česku Eva Hauserová. Zasvěcenými komentáři doplnil Jiří Dlouhý, hlava Společnosti pro trvale udržitelný život, a Petr Gibas, který v rámci Sociologického ústavu zkoumá komunitní aktivity ve městech.

Jak je u nás zvykem, překladovou část jsme doplnili tuzemskými ukázkami úspěšných projektů. V tomto případě jde o revitalizace a oživení veřejných prostor financovaných Nadací Proměny Karla Komárka, s jejíž laskavou podporou kniha vychází. Mediálně ji podporuje obohacující časopis a e-magazín Pro města a obce, pro kteroužto čtenářskou skupinu je ostatně Hemenwayova kniha primárně určena.