Za vznikem virtuálního knihkupectví BioBooks.cz stojí prostá potřeba dvou lidí pozitivně ovlivnit svět kolem sebe, přírodu i společnost.

Ani jeden z nás však není zemědělec, vývojář, architekt, ani klimatolog, ekolog nebo jiný profesant/ka s přímým vlivem na krajinu a ochranu prostředí. Což nám nebrání takové odborníky a odbornice sdružovat a jejich vize, poselství a myšlenky aktivně šířit dál.

Zároveň nám chyběl prostor, kde by se zkušenosti, znalosti i praktické rady napříč obory daly sdílet, vyměňovat a kultivovat.

Proto na BioBooks.cz najdete jak české autorky a autory, tak literaturu překladovou doplněnou o komentáře nebo vysvětlivky tuzemských odbornic a odborníků či respektovaných praktiků a praktiček.

V nabídce narazíte jak knihy vydané pod hlavičkou našeho nakladatelství Walden Press, tak publikace spřízněných nakladatelství i jednotlivců.

Přejeme obohacující četbu! A ať se vám tu líbí. :)

Jiří Hlinka & Radka Hájková