Naším cílem je na BioBooks.cz vytvořit nejširší nabídku knih zaměřených na soběstačnost, šetrný způsob života, udržitelnost, pěstování, ochranu přírody a planety. V knihách vidíme cestu. Nachází se v nich moudrost minulosti, zkušenosti současnosti i plány pro budoucnost. A právě k lepší budoucnosti a odpovědnému životu chceme přispět!

Udržitelnost však pro nás není pouze téma, ale prostupuje také výrobu, prodej či distribuci knih. Redukujeme jednorázový balicí materiál a znovu používáme ten, který lze (obalový papír, krabice, výplně). A co nezužitkujeme my, nabízíme dál. Při balení balíků používáme papírové lepicí pásky, které lze kompostovat. Používáme obalový karton, který je variabilní a přizpůsobí se počtu knih, tedy neposíláme vzduch a šetříme místo a zároveň není potřeba další materiál na vyplnění krabice.

Odesláním knihy náš zájem nekončí. Čtenáře a čtenářky propojujeme mezi sebou či se samotnými autorkami a autory, a to ve skupinách na Facebooku. Přijďte nahlédnout do skupiny Cesta k soběstačnosti nebo Udržitelná města.

BioBooks.cz je e-shopem našeho nakladatelství Walden Press. Zároveň spolupracujeme s desítkami dalších nakladatelství, která nás nadchla tématy knih i svým přístupem. Například Alferia, IDEAbooks, DharmaGaia, Peoplecomm, Triton, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Host s ediční řadou Klimax, Nevim...