Patrně jste už přemýšleli nad původem potravin na vašem talíři. Možná vaše zákaznické chování směřujete více a více k lokální produkci, podporujete farmáře nebo ještě lépe, sami něco pěstujete.
Proč ještě lépe? Když potraviny neletí přes půl světa, nedopravují se přes několik zemí, šetří se energie a zdroje. Doprava však tvoří "pouze" 11 % energie, která se na produkci potravin podílí. Většina se spotřebovává na farmách a při zpracování, na což nemáme žádný vliv. Pokud tedy jako lidstvo plýtváme jídlem, znehodnocujeme tak zdroje a energii, které byly vydané na již vyprodukované jídlo. Což se děje nejen při zbytečném vyhazování prošlého jídla, ale také při přepravě, kdy se potraviny mnohdy zničí nebo zkazí.
Čím blíže nám produkce je, tedy čím je lokálnější, tím větší možnost máme ji ovlivňovat. Takzvané zóny získávání jídla vysvětluje permakulturní lektor Toby Hemenway, viz přiložený obrázek.
Princip zón získávání jídla je následující. Pokud se snažíme z vnitřních zón naplnit tolik svých potřeb, kolik rozumně zvládneme, snížíme tím ekologickou stopu svého jídla a získáme tak kontrolu nad jeho zdroji a také informace o nich.
Ve větším detailu najdete zóny získávání jídla popsané v knize Ekosystémy měst budoucnosti.