Pro jednoho odpad, pro jiného cenná druhotná surovina. To platí i pro odřezky či slupky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, čajové sáčky (pokud nejsou z plastu), tvrdé pečivo a další organický odpad z kuchyně. Využijte jejich potenciál pro sebe. 
▪️ Mnohá města a obce již sběr bioodpadu zavedla formou hnědých popelnic. Tím se snaží o redukci biologicky rozložitelného odpadu v odpadu směsném. Někde používají motivační systém pro ty, kteří bioodpad třídí. Platí pak nižší poplatky. Obsah hnědých popelnic míří do kompostáren nebo bioplynových stanic, kde vzniká bioplyn (slouží k výrobě elektřiny a tepla).
▪️ Pokud máte prostor, některá města a obce poskytují venkovní kompostéry. Lze je plnit také trávou, listím, senem nebo pilinami. Kompostovat můžete společně se sousedy a sousedkami. Kompost pak společně využijete na záhonu nebo v komunitní zahradě.
▪️ Pro domácnosti jsou vhodnou volbou malé kuchyňské kompostéry. Lehce se plní a dobře se s nimi manipuluje.
▪️ Další možností jsou vermikompostéry s kalifornskými žížalami, které napomáhají rozkladu organického odpadu. Jedním z produktů je žížalí čaj, který lze využít třeba na hnojení pokojových rostlin.
▪️ V případě že nechcete využívat žížaly, ale chcete získat hnojící šťávu, můžete sáhnout po Bokashi nádobě. Japonská metoda využívá sypkou směs tvořenou bakteriemi, které bez přístupu vzduchu organické zbytky rozkládají. Ty lze následně zapravit do půdy, hodit na kompost nebo dát do hnědé popelnice. Jedním z produktů je šťáva, kterou lze hnojit nebo čistit odpad.

!! Pozor, do bioodpadu například nepatří oleje a tuky, maso a kosti nebo výkaly všežravých zvířat.