Slunce, snad ještě dlouho bude nevyčerpatelným zdrojem energie. Velkou výhodou je, že jeho energie je zdarma.
Některá města si již vytkla za cíl střechy městský budov osadit solárními panely. Příkladem může být například Brno, Praha nebo Vídeň. Mnohé firmy pro tyto účely využívají své výrobní haly nebo sklady.
Příležitost je také pro střechy rodinných a bytových domů. A těm mohou pomoci dotace. Žádat si mohou:
→ Vlastníci stávajících bytových domů
→ Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
→ Pověření vlastníci jednotek
Stále běží program Nová zelená úsporám: https://novazelenausporam.cz/
V Praze lze vstoupit do Pražského společenství pro obnovitelnou energii a získat podporu na instalaci fotovoltaiky: https://www.pripojdum.cz/