Česká republika má v evropském měřítku vcelku dobře propracovaný systém zpětného odběru materiálů, které lze díky sběru následně zpracovat, recyklovat a vrátit do oběhu. ♻️
Vedle klasických třídicích kontejnerů na plast, papír, sklo, kovy, nápojové kartony, kuchyňské oleje nebo bio odpad, existují i další systémy pro sběr. Uvedeme pár příkladů.
Ekolamp CZ - kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení, zejména pak svítidel, žárovek, zářivek, ale také domácích spotřebičů nebo spotřební elektroniky.
Remobil - sběr použitých mobilních telefonů, často probíhá také ve firmách či institucích.
Eltma - kolektivní systém pro zpětný odběr a recyklaci pneumatik, více na https://www.eltma.cz/.
Asekol, třídíme staré elektro - celorepubliková síť sběrných míst pro vysloužilé elektrospotřebiče. Zajišťují sběr, svoz a recyklaci.