Radikální změna prostředí se může udát na pár stovkách metrů čtverečních. I na několika málo hektarech lze během několika let vytvořit dokonale fungující ekosystém produkující dostatek obživy, zabraňující erozi půdy, udržující vodu v krajině a podporující pestrost rostlinných i živočišných druhů. Vyžaduje to čas, trpělivost a ochotu naslouchat přírodě. Jak dlouho? Autorovi inspirativní knihy Rodinné hospodaření v měnícím se světě, americkému ekofarmáři a krajinnému architektovi Benu Falkovi, to trvalo sedm let.

O náročné, ale díky tomu nezměrně inspirativní a celou společnost obohacující cestě nyní vypráví také českým čtenářům. Stylem a étosem odkazujícím ke klasikovi tohoto žánru, Henrymu D. Thoreau. Rozsáhlá a řadou fotografií, nákresů a skic doplněná publikace je čerstvým přírůstkem v nabídce eko-nakladatelství Walden Press. Výraznou vizuální podobu knize vtisklo progresivní grafické Studio Divize.

Rodinné hospodaření v měnícím se světě (v orig. názvu Resilient Farm & Homestead) lze číst několika způsoby. Pro zkušenější pěstitele, chovatele, zkrátka farmáře, jde o informacemi napěchovaný sumář, tříbící jejich vlastní zkušenosti. Těm, kdo stojí na začátku své farmářské cesty nebo o ní teprve uvažují, Ben Falk na téměř 400 stranách předestírá strhující příběh, plný objevů, úspěchů, ale i slepých uliček nebo ztroskotání. Natolik je jím zaznamenaná proměna 4hektarové, původně zplaněné a neúrodné farmy v americkém Vermontu (klimaticky srovnatelném s Českou republikou) v malý zemský ráj, otevřená a autentická.

Neúspěch je totiž nedílnou součástí jím raženého regenerativního přístupu ke krajině. Neočekávat rychlé výstupy v podobě hojné úrody, jelikož symbióza všech rostlinných a živočišných pater vyžaduje trpělivost. A schopnost pozorování a citlivosti. Falkem kultivovaná metoda farmaření má základ v permakultuře. Vychází ze zásady, že každé místo nabízí zcela specifické podmínky: čtenáře učí tyto vstupy vnímat, třídit, analyzovat a převádět je do praxe. Tím získává jeho způsob hospodaření (design) univerzální, celostní charakter.

Naše plány by se měly přizpůsobit konkrétním podmínkám konkrétního pozemku v konkrétní krajině,“ píše. „Často právě lidé s nejsilnějším přesvědčením o vlastních cílech a úspěších narážejí na nejhorší překážky. Čeká je boj a zklamání jak v práci na pozemku, tak i v životě.“

Autor neprovádí zájemce jen po pastvinách, zahradách a polích, rýžových rybníčcích nebo houbové pěstírně. Učí za užití prostých fyzikálních zákonů hospodařit s vodou, energiemi, zemědělskými nástroji a stroji. Samostatné kapitoly věnoval Falk obydlí, zemním pracím, obživě, zvyšování odolnosti a obnově krajiny vnější i vnitřní.

Místy až fascinující je jeho práce s koloběhy na farmě. Úspěšně se snaží o minimalizaci vnějších vstupů – a vrchovaté zužitkování všeho, co během roku pozemek a lidské činnosti přinášejí. Právě v této racionální šetrnosti spatřuje Ben Falk klíč k prosperitě jakékoliv zahrady, usedlosti, farmy nebo klasického rodinného domu se zemědělským pozemkem. Zároveň je to startovní čára cesty k prosperitě a harmonii, nemluvě o soběstačnosti. Té, jak autor přiznává, dosáhl po letech inovativního a šetrného farmaření na 70 %.

Jak co nejvýstižněji přiblížit Falkův styl, jemuž čtenáři podlehnou už po prvních stránkách? Stačí krátká ukázka, v níž autor žasne nad životaschopností a silou přírodních procesů, které – když jim trochu napomohl – dokázaly obnovit bohatství života v krajině s degradovanou půdou: „Viděl jsem, jak mohou lidské ruce spolu se semínky, houbami, zvířaty a deštěm za poměrně krátkou dobu přeměnit poškozenou krajinu ve vzkvétající živá společenstva. Mohu s čistým svědomím říct, že lidská práce může urychlit ozdravení přírodních systémů. Jak se říká v permakulturních kruzích: ‚Jsme příroda v praxi‘.“

Řada specifik amerického (bio)zemědělství, a to i v malém měřítku, je vyvážena bohatým redakčním aparátem objasňujících poznámek a vysvětlivek. Ty vepsala matadorka regenerativního hospodaření v Česku, Eva Hauserová. Knihu cennými komentáři doplnila známá permakulturní designérka a zkušená farmářka Alena A. Gajdušková. Čtenáři v publikaci najdou také vtělenou kapitolu České farmy v době klimatické změny, kterou pro české vydání napsal Pavel Zahradníček z platformy KlimatickaZmena.cz. Knihu uzavírá ukázka hned několika tuzemských farem a usedlostí odpovídajících svou organizací a náplní kánonu raženému Benem Falkem.